Jdi na obsah Jdi na menu
 

Znamení: Beran, 30.3.1989 - doporučuji přečíst!

Hlavně horoskop, bohužel? pravda.. aniž bych chtěla, tak mě to vystihuje..

41.gif

- jedno ze tří ohnivých znamení, ovládán Marsem, který je planetou boje a činnosti, a Sluncem, které je zde povýšeno - tzn. že se rozvíjí.

Vůli, vyjadřovanou Sluncem, podporuje Mars (mužnost). Venuše je zde v exilu (umenšená), Saturn v pádu (hodnoty jsou potlačeny), nahrazeny Sluncem a Marsem, a Pluto v exaltaci (povýšení). Vyjadřuje elán, odvahu, aktivitu, počátky, jako, přicházející světlo, žár, mužnost, oheň, železo, to, co proniká bojuje a roste.

Beraní období - dětství do 7 let, období nejintenzivnějšího rozvoje svého já.

Skopec 21. 3. - 31. 3. - pod vlivem Marsu - povahy smělé, pevné silné, agresivní, neukázněné, mají sklony k hazardování a vznětlivosti v lásce

Berani dostávají rozum zpravidla až ve zralém věku, proto neškodí, když si partnera zvolí později. Ženy se snadno zamilují, ale brzy zase ochladnou. Mívají mnoho ctitelů. Muž by je měl usměrnit. Jsou šťastné, když jim velí někdo, koho si váží. Muži berani jsou rádi, když je o ně postaráno. Přesto je někdy těžké uvázat je k rodinnému krbu. Potřebují taktní průvodkyně životem.

Zrozenec v Beranu je tím, kdo stále začíná, kdo vtrhává do reality svého života desítky či stovky malých smrtí a znovuzrození. Beran, vědom si svého poslání, se nevrací ani neohlíží - je tím, kdo za sebou pálí mosty, kdo ignoruje minulost jen proto, aby mohl znovu prožít radost prvopočátečního, bezprostředního okamžiku. Beran se odhodlaně vrhá do života, vrhá se kupředu, za světlem, lákán novými možnostmi sebepoznání a seberealizace. Nemá strach, nezná předsudky, nezná pravidla a normy, podle kterých by se měl chovat, nezná pochyby a dlouhé mučivé rozhodování.

Zrozenec v Beranu často zjišťuje, že ten, komu se chtěl tolik podobat, již zdaleka nevyhovuje jeho narůstajícím požadavkům. Proto hledá stále dál, je závislý na dávkách světla, které se stále zvyšují. Nemůže ustat ve svém hledání, nemůže slevovat ze svých ideálů, stejně jako klíčící semeno nemůže zastavit svůj růst, neboť tehdy by to znamenalo jeho smrt. Ve chvíli, kdy se soustřeďuje jen na jeden z aspektů svého bytí, uzavírají se mu ostatní možnosti. Jeho úkolem a posláním je přibližovat se k ideálu sebe sama a sdělovat světu svou vyjímečnost.

Jestliže se Beran pro cokoliv nebo kohokoliv nadchne, pak nezná hmotné překážky, rozumné důvody, emocionální pochyby, strachy, ani fyzická selhání. Beran vše prožívá s maximální intenzitou, ať již stavy extrémně tíživé či radostné. Své bytí prožívá jako jedno velké omezení, se kterým se neumí smířit a snad proto tak často bývá tím, kdo naopak omezuje druhé. "Nejlepší obrana je útok."

 


Vaše osudové číslo je 1

 

Číslo 1 značí vedoucího odborníka s výkonnou mocí a administrativními schopnostmi. Tento človek se potřebuje snažit o rozvoj svého potenciálu, jako vedoucí, obchodní zástupce nebo propagátor. Má předpoklady k tomu, aby se stal originálním a tvořivým človekem s nadáním pro řešení problémů a k zahajování akce. Pravděpodobně bude potřebovat podporu někoho v pozadí, kdo se bude starat o podrobnosti, ale tento člověk ví, jak započít a zajistit uskutečnení akce. Má schopnou mysl a ví, jak jí využít k svému prospěchu. Proto má předpoklady uskutečnit své ambice a dosáhnout finanční úspěch. Nachází sebevyjádření v obchodním podnikání, nebo v dosažení výkonnosti ve svém oboru. Nepotřebuje dohled a dává přednost samostatné práci, která mu umožní svobodu v jeho akcích. Je ctižádostivý a odhodlaný. Potřebuje se snažit o rozvoj sebedůvěry, síly vůle a přesvedčení. Dává přednost samotě, přestože ji nemá rád.  Nenávidí jednotvárnou práci. Častokrát udělá unáhlená rozhodnutí, protože se bojí, aby nezůstal pozadu. Špatnou stránkou čísla 1 je sobectví a samolibost. Je to útočná povaha, s kterou je zatěžko spolužít, když je příliš zdůrazněná. Přílišná útočnost není zapotřebí, aby člověk splnil svůj osud. Číslo 1 má přirozený sklon ke snaze ovládnout ostatní. Není zapotřebí opanovat a zničit, jenom vést a usměrnit.  

 


Vaše životní číslo je 6

 

Šestka představuje tvořivost, harmonii a lásku, její vibrace však v sobě nese i prvek pokušení. Číslo šest náleží planetě Venuši, která je patronkou lásky a harmonie. Venuše je nejvyšší bohyní plodnosti a plození - smyslné stránky lidské povahy. Jsou jí připisovány ušlechtilé stránky smyslnosti: romantika, krása, vášeň, rozkoš, krásná umění, láska k hudbě, poezie a tanec. Venuše lidem svého znamení propůjčuje činorodou, umělecky zaměřenou, smyslnou a vášnivou povahu i krásnou, souměrnou, půvabné utvářenou a atraktivní postavu.

 


Vaše číslo roku narození je: 9

 

Jsou to lidé velice přemýšliví a uvážliví s velkým smyslem pro zodpovědnost, která se velmi často stává hnacím motorem jejich života. Vždy pracují s úsměvem a za sebou nechávají velké množství vykonané práce. Tito lidé si vždy dovedou najít své místo v životě a zaměstnat se tím, co jim přináší uspokojení. Vytrvalost, svědomitost, věrnost, velkorysost a upřímnost, někdy i trochu sarkastická, jsou vlastnosti devítky. Mají velkou myšlenkovou kapacitu s velkými analytickými schopnostmi, které se násobí počtem devítek v mřížce. Jsou velmi přímočaří, zvyklí v myšlenkách i řeči směřovat k jádru věci, ale bohužel stejnou reakci očekávají i od ostatních. Protože devítka v sobě obsahuje vlastnosti, moudrost a pochopení všech předchozích čísel, tito lidé v sobě shrnují zkušenosti a moudrost mnoha životů, bývá pro ně snadné odhalit v očích pravdu nebo lež, kterou by se ostatní snažili před nimi skrývat.

 


Váš den narození označuje RÁZNOST

 

Lidé narození třicátého dne v měsíci oplývají tvůrčí představivostí a schopností vycházet s lidmi. Je jim vlastní bystrost a působí dojmem vyrovnané sebejistoty. Je to silná, výrazná osobnost, upřímná a mnohostranně nadaná. Občas se projeví sklon ve všem hledat chybu. Potřebuje komunikaci. Neoplývá něhou. Často mívá pocit, že jeho názory stojí vysoko nad názory ostatních. Buď velká potřeba sexuality nebo žádná.

 


Osobní roční vibrace spjaté k roku 2010 je: 9

 

Období osobní roční vibrace čísla devět představuje naplnění a zakončení cyklů. Někdy může mít člověk pocit, že se mu majetek, situace a lidi vykají z rukou, to v něm může vyvolat úzkost a neklid. Může způsobovat mnoho potíže a zmatků. Tato ORV má význam pro vzrůst uvědomění a osobní odpovědnosti. Mohou zanikat přátelské a milostné vztahy, může se stěhovat, měnit zaměstnání podnikat daleké cesty, měnit směr svého snažení, nebo ztratit něco, co má pro něj velkou cenu. Odpovědnost je na něj vkládána formou sňatku, narozením dítěte, nákupu nemovitosti, v zaměstnání, při společenské činnosti. Získávat ~ předávat vědomosti nabývá na významu. Hlad po poznání aby se zamyslel nad hlubším smyslem své existence. Zvýší se veškeré podnikání a odpovědnost, taktéž uvědomění a duchovní rozvoj. V člověku se podnítí mnoho myšlenek, které s sebou potom přináší do ORV 1. Má příležitost něčemu se přiučit a rozvinout svou osobnost.

 


Čísla v mřížce: 

29.gif 

 2x 3

 0x 6

 2x 9

 0x 2

 0x 5

 1x 8

 1x 1

 0x 4

 0x 7


Chybějící dvojka v mřížce:

Lidé postrádající v datu narození dvojku mají potíž podívat se na problematiku ze dvou stran, vidí většinou jen svojí "pravdu". Spoléhají více na rozumovou stránku myšlení. Musí se učit vnímat a chápat svou intuici.

Chybějící čtyřka v mřížce:

Čtyřka je číslo, které "drží při zemi" a to i emocionální stránku osobnosti. Její absence pak může způsobit problémy s financemi a hospodárností. Je třeba se učit praktičnosti a vyrovnanosti, trpělivému zvládání každodenních činností.

Chybějící pětka v mřížce:

Bez pětky většinou chybí vytrvalost k tomu, aby se započaté dílo dokončilo. Člověk rozdělá mnoho věcí najednou. Jakoby byly energie bez řádu. Je třeba se učit započaté aktivity dodělávat, mít realistické cíle, pracovat soustavněji, zapojovat do úsilí i vůli.

Chybějící šestka v mřížce:

Šestka je číslem harmoničnosti a lásky ke kráse a rodině. Proto lidé bez šestky mohou většinou v dětství a dospívání mít problémy s hledáním harmonie ve vztazích s blízkými. Šestka také ovlivňuje paměť. Bez ní mívají lidé problém zapamatovat si detaily, mohou trpět nesoustředěností. Měli by se učit systematičnosti a porozumění především v rodinných vztazích.

Chybějící sedmička v mřížce:

Sedmička je číslem empatie k druhým a proto její absence vyvolává větší soustředěnost na sebe sama. Lidé jsou více zaměřeni na vlastní obavy a pocity, mají potíž být se sebou sami. Nedaří se jim poznat vlastní hranice. Musí se učit rozhodnosti a vnímání potřeb druhých, zkušenostmi si vytyčovat své vlastní meze.

Rovina Saturnu (4,5,6) = 0:

Tato rovina, prostřednictvím stálých změn a nepřízně osudu učí trpělivosti a vytrvalosti. Lekce Saturnu mají souvislost s karmou. Tito lidé bývají po jisté období svého života podrobováni zkouškám v určité oblasti a tyto zkoušky se v různých obměnách znovu a znovu opakují dokud si dotyčný nezačne uvědomovat, že dělá stále jednu a tutéž chybu. Pro lidi s rovinou Saturnu je nesmírně důležité milovat a být milován.

Slovní vyjadřování:

První pole v mřížce představuje slovní vyjadřování. Lidé s jedinou jedničkou v mřížce jsou silné, mlčenlivé povahy. Mnohým z nich dělá potíže zformulovat své city, zvláště bolest, hněv, strach a nejistotu, slovy. Tito lidé dokáží udržovat své city hluboko v nitru natolik důkladně, že je pro ně většinou obtížné citový problém vůbec rozpoznat natož teprve najít slova, jimiž by ho vyjádřili. Také nad sebou neradi ztrácejí kontrolu. Dokáží být také nadměrně tvrdohlaví. Udržují odstup a tváří se rezervovaně. Silná stránka lidí s jedinou jedničkou spočívá v tom, že v mnoha ohledech zůstávají vždycky sami sebou. Nenechají se nikým a ničím ovlivnit, kráčejí vytrvale svou vlastní cestou a dělají jen to, co sami chtějí.

Pojmová představivost a mentální postřeh:

Tito vysoce inteligentní lidé mají zvýšené schopnosti dedukce a logického uvažování a jsou schopni dohlédnout daleko dopředu. Dvě trojky naznačují, že jde o lidi, kteří se nikdy zbrkle nevrhají do ničeho, o čem nemají pocit, že to úspěšně zvládnou, a zejména pokud nepřišli na to, jak úspěchu dosáhnout co nejrychleji a nejednodušeji. Jejich tvořivá vynalézavost je často zavede za hranice zaběhnutých konvencí, a to se projevuje i v oblékání. Mívají vrozené hudební nadání, ale u mnoha z nich se může začít zřetelněji projevovat až v pozdějším věku. Velkou roli tu hraje jejich touha odlišovat se od ostatních a dosáhnout dvojnásobku znalostí s polovinou námahy. Jejich obrazotvornost bývá nakažlivá a dokáží lehce a bez potíží rozšířit tvůrčí obzory druhých. Tato vlastnost jim dává ideální předpoklady pro povolání učitelů uměleckých oborů, případně pro jiné profese, v nichž mohou "kouzlit" se slovy, barvami, světly, lasery, zvuky a tvary. Jako milenci jsou velmi aktivní a vynalézaví.

Logika a intelekt:

Osmička v mřížce dává schopnost bystrého a hbitého odhadu i zhodnocení. Osmička je jedním z nejzdatnějších čísel, která člověk může mít, protože s sebou nenese jen mentální energii a schopnost racionálního uvažování, ale dodává mysli i bystrost a přesnost. Je to také jedno z nejmentálněji orientovaných čísel v mřížce. Lidé s trojkami dovedou myslet v pojmech. Trojka myslí pojmově, kdežto osmička má schopnost uvažovat logicky. Devítka je pak vysoce analytická. Osmička je navíc symbolem karmy, zákona příčin a následků, a její vibrace působí i na impulzivní jednání lidí, kteří se tím učí, jaké jsou následky jejich slov a činů. Mentální energie osmičky je tak velká, že tito lidé doslova nemají nikde stání a nedojdou klidu, pokud ji nezaměří na tělesnou nebo duševní činnost. Tito lidé mají výrazné vůdcovské vlastnosti. Nejpodstatnější hodnotou osmičky je však rovnováha. Mají nevyčerpatelnou energii, a často nadobro umoří všechny ostatní, než se unaví sami. Bývají také neústupní a mají sklon s lidmi manipulovat.

Analytické schopnosti:

Vícečetné devítky dávají člověku vysokou úroveň inteligence a také vysokou hladinu mentální energie, která postupně vzrůstá s každou další devítkou v tabulce. Tuto energii je třeba odvádět jak duševně, tak fyzicky, má-li zůstat zachována zdravá rovnováha. Někteří lidé s devítkami jsou velmi výbušní, ale u většiny vnější zdání klame. Lidé s devítkami rádi shromažďují vědomosti o všem, co je zajímá. Mají bystré analytické myšlení a jejich schopností třídění poznatků lze dobře využít na poli výzkumu, diagnostiky, při práci s počítači, v knihovnictví a ve všech důležitých profesích, které jsou založeny na shromažďování a třídění informací. Lidé s devítkou jsou také, jak se zdá, při výběru partnera znační idealisté, vidí ho spíš takového, jakého by ho chtěli mít, než aby ho dokázali přijmout takového, jaký skutečně je. Hledání pravdy se stává pro devítky celoživotním cílem a jde ruku v ruce se sebezkoumáním a potřebou zodpovědnosti. Lidé s devítkami se budou vždy dívat pod povrch věcí, protože nedojdou spokojenosti, dokud neobjeví pravdu.

 


 

Šťastný rok: 2022 

10.gif